Friday, September 9, 2011

Biezoknīša dēmonieraksti /// Demon versions by Biezoknis

Ļoti jauka grupa. Ļoti. Viņu īstais un patiesais EP vēl nav iznācis, taču šie dēmonieraksti, kas, saprotams, nav noslīpēti kā dimanta oliņas, ož pēc 'ļoti skaisti'. Pirmā ir Ances dziesma, kas ir pirmā "Biezokņa" dziesma un dāvana Ancei svētkos. Lāsma sacerēja mūziku un tekstu un spēlē ukuleli. Līga spēlē taustiņus, Rolands - basģitāru, Klāvs - bungas, Amandas pārziņā ir visādi instrumenti, pūšamie un sitamie. Visi dzied. Otrais ir Rekviēms, kura dēmonierakstu ieskaņojis grupas bundzinieks Klāvs un viņa māsa Keita. Klāva tētis gribēja, lai tad, kad viņš kādreiz nomirst, Biezoknis spēlē viņa bērēs. Klāvs sacerēja rekviēmu jau laicīgi, lai viņš varētu noklausīties galu galā. Man šķiet, ka ir pavisam sirdi plosoši skaisti. Es esmu īsts fans, jā gan.

^^^^^
A very nice band. Really. Their true EP has not come out yet, however these demon versions, which clearly are not as perfectly polished as diamond eggs, smell like 'so beautiful'. The first one is "Ance's  song" /"Ances dziesma", which is the band's "Biezoknis" ('biezoknis' means 'a thicket' in Latvian) very first song and gift for Ance on her birthday. Lasma wrote music and text and plays ukulele. Liga plays keyboards, Rolands - bass guitar , Klavs - drums, Amanda is in charge of various wind and percussion instruments. Everyone sings. The seconds one is Requiem, whose demon version is scored by band's drummer Klavs and his sister Keita. Klavs's dad wanted that when he'll die one day, Biezoknis would perform at his funeral. Klavs wrote Requiem well in time so that he can hear it. It's trop beautiful, a bit painfully beautiful. I am a real fan, oh, I am indeed.

Klāvs un Līga no "Biezokņa", pavisam citā sakarībā, Lāsmas foto /// Klavs and Liga from Biezoknis in an unrelated photo by Lasma

No comments:

Post a Comment