Saturday, September 17, 2011

"Bailes un trīsas 2014" filmēšana /// Shooting "Fear and Trembling 2014". Part II

Tas jau tomēr būtu pārspīlēti, ja filmiņu uzfilmētu iepriekš paredzētajā laikā, tāpēc Lāsma "Bailes un trīsas 2014" filmēja vēl vienu dienu. Šoreiz mēs bijām pie citas vecmāmiņas citā vasarnīcā, tur bija veselas divas omes patiesībā. Ome pēc tiesas un taisnības ir tikai viena, taču otra ir viņas līdzīgā dvīņu māsa, un tad jau neko citu kā "omes zvanīja un jautāja, vai jau likt cepties maizītes" arī nevar jautāt. Filmēšanas komanda nekad  nav badā, ja filmēšana notiek pie vecmāmiņām! Vienīgi nevar tik daudz apēst, lai viņām būtu patiess prieks un šķistu, ka garšoja jau tomēr.

^^^^^
It would be exaggerated to shoot everything in the due time, therefore Lasma was shooting her short film "Fear and Trembling 2014" for another day. This time it was another granny, another summer house; there were two grannies actually. In truth only one of them counts as the one and only granny, however, the other one is her identical twin sister, so one cannot really say anything but "grannies called and asked whether they can already put the buns in the oven". The cast and crew are always well fed and never have to work starving, when the shooting takes place at a grannies' place! The only problem is that no one can eat enough to make them think the food they made was delicious indeed.

pārdod lietas /// selling
mērķtiecīgie pirkstiņi /// the focused fingers
Līga
Ance
pistolīte neuzkrītoši dodas uz kadru /// the gun is headed to the scene
Ance, Klāvs un ābolīši fonā /// Ance, Klavs and apples in the background
Līga, pieskatot pistolīti /// Liga taking care of the gun
deja /// a dance

No comments:

Post a Comment