Wednesday, December 31, 2014

Mīļākā piparkūku sirds /// The favourite gingerbread heart

Šogad es saņēmu savu visu laiku mīļāko piparkūku sirdi - vidēja izmēra sirdi ar glazūras burtiem "Эли-на". Elza bija iecerējusi izrotāt piparkūku ar savu vārdu, pierakstītu kirilicā, taču pa ceļam aizmirsa, kā krieviski raksta "z". Nekas cits neatlika kā pārmesties uz vārdu "Элина".
Slāviskas tēmas mums patīk, mēs daudz laika esam pavadījušas kopā Krievijas impērijas netiešā klātbūtnē un aizņēmušās krievu jaunkundžu sajūtu.

^^^^^
This year I received my all time favourite gingerbread heart. It's medium-sized, and on it there is written "Эли-на" ('Elina' written in Russian).
Elza was about to decorate the heart with her own name using Cyrillic script but having done the first two letters, she forgot how to write "z" in Russian. There was no way back, so she decided to do "Элина" instead.
We like the Slavic themes quite a lot. Also, we've spent a considerable amount of time in an indirect presence of Russian Empire, borrowing the feeling of girls of somewhere in Russia.
Элина /// Elina

Элза /// Elza

seni sunīši /// ancient dogs

Ērik, paskaties, lūdzu! /// Eric, please, look up!

tas ir mans kaķis, kuram ir lentīte /// it's my cat, the one with ribbon


mandarīns un samts /// a tangerine and velvet
Sunday, December 14, 2014

Atstātās mantiņas /// Things left behind


Ir vairākas lietas, ko nevajadzētu aizmirst un pazaudēt, bet daži tomēr to ir izdarījuši.


I. Puķes.
Pārāk dāvinātas (vai dāvināmas) un smukas. Ja viņas kaut kur aizmirst, tad viņu skaistums kļūst nepieejams un ļaunākos apstākļos neesošs.


14. februāris, ietve pie "Splendid Palace"

29. marts, ietve pie "Splendid Palace"


II. Spēļmantiņas.
Nu tas vienkārši ir pārāk sāpīgi un neatgriezeniski, nekad tā nedariet.


atstāts vienradzis, 25. maijs, Rīga

Baltijas jūras krastā izskalots sunītis, 31. maijs, Heiligenhafen, Vācija


III. Ēdiens.
Aizmirst ēdienu ir vismazāk skumji, taču tur ir tāds nevajadzīgi gremdējošs vilšanās raksturs. Visas skaistās ieceres par maltīti vai tās gatavošanu ielien savās peļu aliņās, un kaķītim redzama tuksnešaina istaba bez objekta, kam skatienam pieķerties. It kā pilsēta dod iespējas ar samērā maz pūliņiem atkārtoti iegūt kāroto, taču, no otras puses, vilšanās jau ir notikusi, un tas būtu arī kā nomiruša vilku suņa vietā paņemt vilku suņa kucēnu. Dažiem jau izdodas, taču tā reti kurš dara.saldējums uz Dzirnavu ielas, karsta maija diena


"Tā ir tāda diēta."
"Tā ir tāda diēta," teica viens no zēniem, ejot garām atstātajam saldējumam. Varbūt ir tāda diēta, kad barojošas un cukurotas lietas nopērk veikalā un tad atstāj uz ietves, lai neriskētu apvelties.


^^^^^

There's a couple of things one shouldn't leave behind, still some have managed to do that.


I. Flowers.
They're given as a gift, or to be given as a gift, and beautiful too. If you forget them to take with you, their beauty becomes inaccessible. Or even worse - non-existing.


14th of February, pavement next to a cinema

27th of March, pavement next to the same cinema


II.Toys.
Well, this is simply too painful and irreversible. Avoid by any means.


a forgotten unicorn, 25th of May, Riga

this dog has been bathing in the Baltic sea for too long, 31st of May, Heiligenhafen, Germany


III. Food.
Forgetting food is the least painful thing, but even this has an unnecessary disappointing quality. All the sunny intentions to prepare a meal find their way into mouse holes, and the cats can see nothing but a deserted room. There's no object that would catch their attention. Although the city offers possibilities to get the needed things one again with minimal efforts, the disappointment has already happened. It's a bit like getting a German Shepperd puppy when your beloved German Shepperd dog has died. Some succeed it pretty well, however not everyone does that.


ice cream in Centre Riga, a hot day in May


"It's kinda special diet."


"It's kinda special diet," said one of the boys, passing the ice cream on the pavement. There might be a diet, when you buy rich and sugary food and then deliberately leave it outside the shop. Indeed, there's no need to risk you slender shape.