Wednesday, December 31, 2014

Mīļākā piparkūku sirds /// The favourite gingerbread heart

Šogad es saņēmu savu visu laiku mīļāko piparkūku sirdi - vidēja izmēra sirdi ar glazūras burtiem "Эли-на". Elza bija iecerējusi izrotāt piparkūku ar savu vārdu, pierakstītu kirilicā, taču pa ceļam aizmirsa, kā krieviski raksta "z". Nekas cits neatlika kā pārmesties uz vārdu "Элина".
Slāviskas tēmas mums patīk, mēs daudz laika esam pavadījušas kopā Krievijas impērijas netiešā klātbūtnē un aizņēmušās krievu jaunkundžu sajūtu.

^^^^^
This year I received my all time favourite gingerbread heart. It's medium-sized, and on it there is written "Эли-на" ('Elina' written in Russian).
Elza was about to decorate the heart with her own name using Cyrillic script but having done the first two letters, she forgot how to write "z" in Russian. There was no way back, so she decided to do "Элина" instead.
We like the Slavic themes quite a lot. Also, we've spent a considerable amount of time in an indirect presence of Russian Empire, borrowing the feeling of girls of somewhere in Russia.
Элина /// Elina

Элза /// Elza

seni sunīši /// ancient dogs

Ērik, paskaties, lūdzu! /// Eric, please, look up!

tas ir mans kaķis, kuram ir lentīte /// it's my cat, the one with ribbon


mandarīns un samts /// a tangerine and velvet
No comments:

Post a Comment