Friday, September 23, 2011

Ļoti laba diena /// A very good day

Šodien bija ļoti laba diena. Pēc nelielas dilemmas atrisināšanas aizgāju uz skolu, papļāpāju un sarakstījos ar zīmītēm ar iecienītiem kursa biedriem, un jutos labi. Ēstētikas seminārā par skaisto runāju vairāk, nekā klepoju (un runāju tā, ka ne ar kādu filosofelīti, ja). Katrīna testēja manu klepu, vai es varu iet uz baletu, un aizmirsa novērot rezultātus, jo es klepoju tik maz. Un laiks tik burvīgs - rudenīgs un sauss, drusku pelēks, drusku zeltains. Man šodien bija pelēkas drēbes, tieši tā, kā man patika, mēs ar Jāni nospriedām, ka ar tādām varētu iet uz darbu vēstniecībā, un koši rozā nagu laka. Katrīna viņu nosauca par Aberdīnas pavasara rōzā. Rudens fāze, kas šobrīd norisinās, ir neuzkrītoši iespaidīga, visu laiku kaut kas mazliet notiek, taču ne arī tā, ka kristu acīs.
Kad atnācu mājās, jutos mazliet nogurusi, tomēr tas nebija nepatīkami. Man patika atnākt no lekcijām un  vairs nekur neiet, patīkama pārmaiņa, un es pavisam noteikti zināju, ko klausīties. Pēc tam kārtoju istabu, tas arī patika, daļēji nagu lakas dēļ. Ir forši ņemt visādus priekšmetus, kuri labi izskatās kopā ar nagu krāsu. Pie Frānsas Gallas dziesmiņām mazliet patrenējos piruetes, izlasīju samērā glaimojošu komentāru par manu līdz šim mīļāko mājas darbu studiju laikā un ēdu ābolu debesmannā. Pašā vakarā manā istabā plastiskām kustībām  ieplīvoja Lāsma, un tad mēs kādu brīdi kopā nedarījām samērā neko.
Katrā ziņā man šodien patika gandrīz viss, kas ar mani atgadījās, un tas ir gandrīz vai vareni.

^^^^^
Today was a very good day. Having had solved a minor dilemma - to go to school or to stay at home -, I did go to school, where I was chatting and exchanging notes with some of my favourite classmates, and I was feeling good. In Aesthetics class about the beautiful I talked more than I coughed (and mind you, I did not talked to some philosophical friend). Katrina tested my cough, whether I can go to ballet, but she forgot to observe the results, as I was coughing so little. And the weather was just lovely - autumn-like and dry, slightly greyish, slightly golden. Today I was wearing grey, just as I liked, (Janis and I decided it would be appropriate wearing such clothes if you work in an embassy), and I had bright pink nail polish. Katrina called it "Aberdeen's spring pink". The phase of fall which is happening right now, is subtly impressive, all the time something is happening, though it isn't glaring.
When I came back home, I was a little bit tired, yet it was not unpleasantly. I liked getting back from lectures and not going anywhere afterwards, a nice change. And I knew it so clearly, which music to listen to. Then I was cleaning up my room, which I also enjoyed, partly because of the nail polish. It's good to pick up things which look good with the nails' colour. Listening to France Gall I was practicing pirouettes, then I read quite a flattering comment on my so far the very favourite homework during the whole uni time, and ate apple dessert. In late evening Lasma landed in my room, dancing around, and for a while we were doing  together quite nothing.
Anyways, I liked nearly everything what happened to me today, and that is almost great.

Thursday, September 22, 2011

Bet tas dziedzerītis /// That little gland

Daudzos ierakstos esot jaušama vilšanās. Šis tad arī tāds vilšanās ieraksts mazliet.
^^^^^
I was told quite a lot of this blog's posts contain dissappointment. This one will be one of those then, sort of.

mums ar kaķīšiem bija ļoti mīlīgas attiecības /// my cats and I had a greatly friendly relationship
kaķīši ir tik mīļi! /// die Katzen sind so lieb! /// the cats are so sweet!
kad viņi stiepa pretī savus vaidziņus, es domāju: "Cik mīļš kaķītis!" /// when they put their cheeks to mine I thought: "What a lovely cat!"
kaķīt! /// kitty!
"kaķīšiem vaidziņos ir tāds dziedzerītis, ar kuru viņi iezīmē savu teritoriju", vienreiz pateica Lāsma /// "there's a tiny gland in cat's cheek which they use for marking their territory," Lasma once said
man nepatika tas, ko es uzzināju /// I didn't like what I got to know
dziedzerītis. man vairs nelikās tik mīļi, kad viņi vērsa pret mani savu vaigu, es domāju par to dziedzerīti /// That little gland. When I saw a cat's cheek approaching me, I always recalled the tiny gland in it.

"Jocīgi gan, ka Tu to nezināji, es gan to jau pavisam sen izlasīju, un man tika aiztaupīta vilšanās", apmēram tā teica Lāsma /// "It's strange you didn't know it before. I'd read about it long time ago, therefore I don't have to be disappointed," Lasma told me something like that.
kaķītis ir tik mīļš!...bet tas dziedzerītis... /// the cat is so sweet!...but that tiny gland...


Mēģināju pierunāt Likiju - balto kaķi - man pagatavot pastiņu. "Likij, nu uztaisi man, lūdzu, pastiņu!" Viņš atteicās. Paspārdīja savu bļodiņu, lai viņam iedod ēst. Esmu jauka, es viņam iedevu.

^^^^^
I tried to talk Likijs - my white cat - into cooking some pasta for me. "Likij, make me some pasta, pleeease!" He refused. He kicked his bowl to make clear he wants someone to feed him. I'm nice, I gave him his food.

Monday, September 19, 2011

"Bailes un trīsas 2014" filmēšana /// Shooting "Fear and Trembling 2014". Part III


Mēs atkal mazliet bijām pie omēm, pabeigt filmēšanu. Viņas, protams, protams, bija sataisījušas visu ko ēdamu, taču ābolmaizītes gan netaisīja, jo "mums jau pagājušo reiz negaršoja". Tie "mēs", izrādās, bijām tie paši "mēs", kas atstāja neapēstas kādas divas maizītes, kad viss pārējais bija "cik ļoti garšīgi" pavadībā apēsts. Grūti apēst tik daudz, lai vecmāmiņas būtu apmierinātas.
Tā jau viņas jestras. Sākumā gribēja pierunāt, lai taču mēs ejam atpakaļ pa to taisnāko ceļu caur mežu, tā mums pusstundas vietā būtu jāiet tikai 25 minūtes, un jau pēc pāris brīžiem abas nospriež, ka viņas gan vienas nekur mežā nevarot iet. Viena neko nesaprotot no ceļiem, un otra arī piecās priedēs apmaldoties. Un galu galā nospriež, ka nav nemaz tik slikti iet pa to garo, labi zināmo ceļu, nevis taisno, pa kuru neviens vairākus gadus nav gājis.
Bet vispār daži brīži filmēšanā bija ļoti briesmīgi. 

^^^^^
We were at grannies' place again, to finish the shooting. They had, of course, made heaps of food for us, yet they didn't make apple buns, since "we didn't like them the previous time". Those "us" turned out to be the same "us" who left like two buns, having had eaten everything else accompanied by "how delicious" and "it tastes so good". It's difficult to eat plenty enough to make grannies happy.
Well, but they're funny. At first they tried to persuade us to take back the short walk through the forest; it would take only 25 minutes instead of our half an hour walk. A few moments later they had come to the conclusion that they are totally unable to go into forests on their own. One of them doesn't understand anything about directions, the other one too can easy get lost between  three trees. After all the decide that there's nothing wrong with taking the old, familiar road instead of the straight one through the forest, which has not been used by any one for the past few years.
And there were some awful moments during the shooting. I didn't really enjoy them.


māja pa ceļam /// a house on our way
māja ar zilu sētu /// a house with blue fence
prieks par drīzo strādāšanu /// looking forward to work
pauze pirms došanās biezoknī /// pausing before stepping into a thicket
tur bija vēl viens smuks meža ceļš /// there was another pretty forest path
biezoknis /// thicketzemeņavene un arbūzgurķītis /// strawberry-raspberry and water melon-cucumber
arbūzgurķītis darbībā /// watermelon-cucumber in action

Lāsma filmē velnu /// Lasma is filming a devil
Līga rozā lācīša jakā (viņai šķiet, ka sarkanā) /// Liga in pink teddy bear jacket (according to her, in red one)
Marija un Jēzus /// Maria and Jesus
Madonna ar bērnu /// Madonna and ChildLīga par stundu sajauca vilciena laikus, un mēs nenokavējām pēdējo vilcienu, un stundu stacijā varējām neko nedarīt /// Liga mixed up the timetable for the last train, so we didn't miss the last one and could peacefully wait at the station for an hour

Saturday, September 17, 2011

"Bailes un trīsas 2014" filmēšana /// Shooting "Fear and Trembling 2014". Part II

Tas jau tomēr būtu pārspīlēti, ja filmiņu uzfilmētu iepriekš paredzētajā laikā, tāpēc Lāsma "Bailes un trīsas 2014" filmēja vēl vienu dienu. Šoreiz mēs bijām pie citas vecmāmiņas citā vasarnīcā, tur bija veselas divas omes patiesībā. Ome pēc tiesas un taisnības ir tikai viena, taču otra ir viņas līdzīgā dvīņu māsa, un tad jau neko citu kā "omes zvanīja un jautāja, vai jau likt cepties maizītes" arī nevar jautāt. Filmēšanas komanda nekad  nav badā, ja filmēšana notiek pie vecmāmiņām! Vienīgi nevar tik daudz apēst, lai viņām būtu patiess prieks un šķistu, ka garšoja jau tomēr.

^^^^^
It would be exaggerated to shoot everything in the due time, therefore Lasma was shooting her short film "Fear and Trembling 2014" for another day. This time it was another granny, another summer house; there were two grannies actually. In truth only one of them counts as the one and only granny, however, the other one is her identical twin sister, so one cannot really say anything but "grannies called and asked whether they can already put the buns in the oven". The cast and crew are always well fed and never have to work starving, when the shooting takes place at a grannies' place! The only problem is that no one can eat enough to make them think the food they made was delicious indeed.

pārdod lietas /// selling
mērķtiecīgie pirkstiņi /// the focused fingers
Līga
Ance
pistolīte neuzkrītoši dodas uz kadru /// the gun is headed to the scene
Ance, Klāvs un ābolīši fonā /// Ance, Klavs and apples in the background
Līga, pieskatot pistolīti /// Liga taking care of the gun
deja /// a dance

Friday, September 9, 2011

Biezoknīša dēmonieraksti /// Demon versions by Biezoknis

Ļoti jauka grupa. Ļoti. Viņu īstais un patiesais EP vēl nav iznācis, taču šie dēmonieraksti, kas, saprotams, nav noslīpēti kā dimanta oliņas, ož pēc 'ļoti skaisti'. Pirmā ir Ances dziesma, kas ir pirmā "Biezokņa" dziesma un dāvana Ancei svētkos. Lāsma sacerēja mūziku un tekstu un spēlē ukuleli. Līga spēlē taustiņus, Rolands - basģitāru, Klāvs - bungas, Amandas pārziņā ir visādi instrumenti, pūšamie un sitamie. Visi dzied. Otrais ir Rekviēms, kura dēmonierakstu ieskaņojis grupas bundzinieks Klāvs un viņa māsa Keita. Klāva tētis gribēja, lai tad, kad viņš kādreiz nomirst, Biezoknis spēlē viņa bērēs. Klāvs sacerēja rekviēmu jau laicīgi, lai viņš varētu noklausīties galu galā. Man šķiet, ka ir pavisam sirdi plosoši skaisti. Es esmu īsts fans, jā gan.

^^^^^
A very nice band. Really. Their true EP has not come out yet, however these demon versions, which clearly are not as perfectly polished as diamond eggs, smell like 'so beautiful'. The first one is "Ance's  song" /"Ances dziesma", which is the band's "Biezoknis" ('biezoknis' means 'a thicket' in Latvian) very first song and gift for Ance on her birthday. Lasma wrote music and text and plays ukulele. Liga plays keyboards, Rolands - bass guitar , Klavs - drums, Amanda is in charge of various wind and percussion instruments. Everyone sings. The seconds one is Requiem, whose demon version is scored by band's drummer Klavs and his sister Keita. Klavs's dad wanted that when he'll die one day, Biezoknis would perform at his funeral. Klavs wrote Requiem well in time so that he can hear it. It's trop beautiful, a bit painfully beautiful. I am a real fan, oh, I am indeed.

Klāvs un Līga no "Biezokņa", pavisam citā sakarībā, Lāsmas foto /// Klavs and Liga from Biezoknis in an unrelated photo by Lasma

Thursday, September 8, 2011

Abiem ir kaut kas no abiem /// Both have got something from both of themLāsma teica, ka Jānis un Ričards šajās bildēs mazliet pēc mūsu kaķīšiem. Ne tā, ka katrs pēc viena, bet abiem kaut kas no abiem.

^^^^^
Lasma once said that in these pictures Janis and Ricards resemble a little our cats. Not that each of them looks like one cat; both of them own something from each cat.
Ričards


'agresīvi' un 'mīļi' mainās strauji /// 'aggressive' and 'sweet' changes quicklykamēr Ričards vēro ūdeni un ir vienreiz pagriezis galvu, Jānis ir nomainījis izteiksmes apmēram 17 reizes /// while Ricards is wathing River Don, Janis has changed his expressions around 17 times


Likucītis
Ēricītis
kamēr es nebiju mājās, Lāsma man sūtīja bildes 'ko dara kaķi' un 'kas notiek manā istabā' /// whilst I wasn't at home for a while, Lasma sent me pictures 'what do the cats do' and 'what' going on in my room'
'kaķu tusētava' sauca visus failus /// I'm not going to translate this


visās bildēs ir tik nevasarīga gaisma /// the light in all the pics is not summery


Kaķu bildes: Lāsma /// Cat pics: Lasma