Friday, August 26, 2011

Vienīgie amerikāņi starp meksikāņiem un indiāņiem /// The few Americans among Mexicans and Indians

1) Apsveru iespēju vilkt kaut ko dzeltenu.
2) Mums būs ekskursija pa Jēkabpili ģimenes lokā!
3) Keita taču taisa Viljamam vakariņas un domā, ko vilkt, viņai nevajag vēl pārpūlēties ar darbu.
4) Ja Latviju neokupēs Zviedrija, Latvija varētu kļūt par Kanādas anklāvu.
5) Kūku cepšana ir izaicinoša un dažreiz arī problemātiska.
6) Tualetēm jābūt kā istabām, nav labi, ja dāmu istabā nevar pat sakarīgi pielabot meikapu.
7) Lāsmai patīk skotu akcents, viņa saka 'bulšait'.

^^^^^

1) I consider wearing yellow.
2) We're gonna have family walking tour in Jekabpils!
3) Kate makes dinner for William and thinks of what to wear, she shouldn't bother with a job.
4) If Latvia is not gonna be occupied by Sweden, Latvia could became an enclave of Canada.
5) Baking cakes is challenging and sometimes also problematic.
6) Bathrooms have to be like rooms, it's no good if in ladies' it is not possible to properly apply some make-up.
7) Lasma likes Scottish accent, she says 'bullshite'.


Henna un rabarberi /// Henna and rhubarbs
Lāsma ar āmuļa ēnu uz kakla /// Lasma with mistletoe shadow on her neck
slapjš asfalts /// wet street 
banānu mafini uz Ievas istabas grīdas /// banana muffins on the floor of Ieva's room
Vanšu tilts krēslā /// Vansu bridge in twilight

cherry hair clip

               Likijs un Ēriks neko īpašu nedarot /// Likijs and Eriks not doing anything special

Tuesday, August 23, 2011

Pavasara prieki /// The Joy of Spring

Jānis izskatās pēc pavasarī pirmo reizi ārā tikuša, sprinģojoša un pārlaimīga kazlēna. Pēc tam viņš no garāmgājējiem saņēma komplimentus. Un smuks video vispār.
^^^^^
Janis looks like an overexcited kid who has got out in the grass for the first time in spring. Afterwards he got complimented by passers-by ("That was impressive!"). And the video is lovely.

                                                 Ričarda video /// video by Ricards

Wednesday, August 17, 2011

"Bailes un trīsas 2014" filmēšana /// Shooting "Fear and Trembling 2014". Part I

Lāsma nesen filmēja īsfilmu "Bailes un trīsas 2014". Viss vēl nav uzfilmēts, tāpēc es patiešām nezinu, vai filma būs laba, taču scenārijs bija tiešām ļoti labs. Burvīgs, "nebaidos šā vārda". Noteikti būs vismaz pieklājīgi, un īpaša interese varētu būt filozofiem un filologiem. Lāsma ir scenārija autore, režisore un operatore, lomās Tīna (Evija), Līga (Marija), Ance un Klāvs (ceļojošie aģenti, kas pārdod lieliskas mantiņas). Ance bija arī scenārija pārraudzītāja; viņa pieskatīja, lai Līga saliek rokas tāpat kā iepriekšējā kadrā, nevietā nesāk grauzt neveselīgas vafeles, lai Tīna atliek alu turpat, kur viņu paņēma. Tīna ierakstīja visas muzikālās partijas. Es grimēju meitenes un Klāvu, uztaisīju divas frizūras un sagatavoju kūku dzimšanas dienas svinību ainai.

^^^^^
Recently Lāsma was shooting short film "Fear and Trembling 2014". Not all the parts are done, so I really don't know whether the film will be good, however the script was very good indeed. Marvelous, "I dare to use this word". It's definitely gonna be decent, and philosophers as well as linguists might be especially interested. Lasma is writer, director and camera operator. Cast - Tina as Marija, Liga as Evija, and Ance and Klavs as travelling salesmen who sell amazing things. Ance was also script supervisor - she watched over so that Liga's hands were placed exactly as in the previous shot, so that no one suddenly started to eat unhealthy waffles at the wrong moment, so that Tina put beer back in its place, where she had got it. Tina recorded everything that had to be recorded regarding music. I did make-up for girls and Klavs, did two hairdos and made the cake for Birthday Tea Party sequence.


vietējais aktieris Rūdis /// local actor Rudis
Klāvs, izskatoties bāls un ēdot zupu /// Klavs looking pale and eating soup
Lāsma, iebaudot rekvizītu /// Lasma enjoying property
Ance tur baltu kartonu /// Ance is holding white cardboard
Rūdis pareizajā vietā /// Rudis at the right place
Tīna izpalīdz grimētājai /// Tina helps out make-up artist
Lāsma un Līga izliekas, ka lieliski saprotas ar tehniku /// Lasma un Liga pretending to know what gadgets want
rekvizītkūka /// property-cake
Ance atpūšas /// Ance having rest
Tīna un šūpuļtīkls /// Tina and hammock
Tīnas melnais un rozā /// Tina's black and pink
operatore darbībā /// camera girl in action
izspiegojot operatori /// spying on the camera girl
Tīna ceļā uz kadru /// Tina stepping into a sequence
Ernests /// Ernests Gulbis, according to Klavs
Ernests un viņa mīļākās mašīnas /// Ernests and his favorite cars
Ernesta iecienītākais zirgs /// Ernests's favorite horse
Līga un Gulbis kopā spogulī /// Liga and Gulbis together in the mirror
spoileris /// spoiler
Līga atkārto /// Liga revising
blurīgs kaķis /// blurry cat
blurīgs Klāvs ar tonālo uz lūpām /// blurry Klavs with nude lips
Līga ar zvēriņrotu /// Liga with animal trinket
Līga skatās taisni /// Liga is looking straight
jaunie un jau tik neentuziastiskie aktieri /// the new and already so not enthusiastic actors
Klāvs leoparda kreklā /// Klavs in leopard print shirt
Ance ar uzacīm /// Ance with eyebrows
Ance un Klāvs, gaidot savu kārtu /// Ance and Klavs waiting for their turn
kaķis un kaķis /// cat and cat
mājas logs /// a window of the house

Sunday, August 14, 2011

Mary, Mary


Mary, Mary, quite contrary,
How does your garden grow?
With silver bells and cockle shells
And pretty maids all in a row.

                                                 /English nursery rhyme/

Mary, Queen of Scots
or Mary I of England
Mary, who knows which one

Uzzīmēju Mēriju dārzā un sāku skatīties filmu "The Secret Garden", ne tāpēc, ka tur arī dārzs un es tieši vienu tādu zīmēju. Vismaz man liekas, ka ne tāpēc. Tajā filmā negaidītā kārtā arī bija Mērija, un uz kuģa klāja nejauki bērni viņai dziedāja pantiņu "Mary, Mary, Quite Contrary", un beigās viņa izaudzēja maģisku dārzu.
Tur bija daudz jauku lietu. Protams, pantiņš par Mēriju un dārzu (zīmīgas sakritības izdaiļo ikdienu), aktieri bērni, kuriem smuki un pieklājīgi sanāca strīdēties, ļoti glīti skati ar Anglijas ainām, daži skaisti tērpi - īpaši Mērijas naktskrekli -, otrā plāna dvīnes un kalpones Martas akcents. Vēl bija ļoti jauki, ka tur bija "Greensleeves" (viens no iespējamajiem satura skaidrojumiem arī ir saistīts ar karaliskajām aprindām, kā gan citādi) otra foršākā versija, aiz doriskā minora versijas, un apburošs, aizaudzis dārzs.

^^^^^
I had just finished drawing Mary in the garden, when I started to watch "The Secret Garden". Not because there's a garden and I had just drawn one. Well, at least I think so. The main character, quite unexpectedly, was Mary, and wicked kids on the board of the ship were singing "Mary, Mary, Quite Contrary" to her, an at the end of the movie she had grown a magical garden.
There were quite a lot of nice things. Of course, the nursery rhyme about Mary and garden (significant coincidences always adorn the everyday), child actors, whose fights were decent and nice to watch, pretty England's landscapes, some beautiful attires - especially Mary's nightgowns -, twin sisters as supporting characters and maidservant Martha's accent. It was also nice to hear the second nicest version of "Greensleeves" (one of the possible interpretations, naturally, is also linked with the Royals), right after the Dorian one, and there was an enchanting, overgrown garden.

Wednesday, August 10, 2011

Nagu laku spožums un posts /// The Pleasure and the Harm of Nail Polish

Es labāk nemaz neatkārtošu, ko nejaušā kārtā lasīju par nagu lakām un viņu kaitīgajām vieliņām, citādi kāda jūtīgāka dvēsele vēl atteiksies no to ieviešanas savā ikdienas pasaulītē. (Ieskatam, nagu lakas ir līdzīgi nelāgas vafelēm un viņu transtaukskābēm. Nepatīkami, protams. ) Patīkami tas nav ne nieka. Nagu lakas ļoti labi noder, kad ir ap 3 naktī, jāmācās eksāmenam vai vismaz jāiet gulēt, tad var nolakot nagus, pakāpt maliņā no visa, kas gāžas virsū, un ierasties uz eksāmenu, ja ne ar skaidru un apskaidrotu galvu, tad tīkama toņa nagiem. Kas arī nav maz.
Dažreiz pareizā tonī nokrāsoti nagi vienkārši ļoti labi izskatās, un katru reizi, kad viņus gadās uzlūkot, var nodomāt, ka ir arī pasaulē lietas, par kurām pieņemti pareizie lēmumi. Man reiz bija nokrāsoti nagi neticami perfektā rozā tonī. Kad es atvēru piena paku, viņi burvīgi izcēlās uz pakas vāciņa piesātinātā zaļuma. Kad lauzu šokolādes gabaliņu, atkal saskaņa priekšā.
Nagu lakošana var būt arī kāda plašāka brīža piestāvīgs posmiņš. Šopavasar, kad man 3 dienas pēc kārtas bija jānodod (un jāuzraksta) pa esejai, pēc pēdējās esejas iesniegšanas es apsēdos zālītē pie savas Harija Potera universitātes, atšķīru eseju karstumā pienākušu lielisku dzimšanas dienas dāvanu - žurnālu Gentlewoman -, izvilku jaunu nagu laku, un uznāca viegla, matēta, noturīga miera sajūta. Šķirstīju žurnālu, lasīju par sievietēm, kas dejo, dzied un visu ko dara, pētīju modes namu reklāmas, lakoju nagus, un viss bija ļoti labi.
Es tiešām nesaprotu, kā var izgudrot kosmosa kuģus, satelītus un zāles pret tuberkolozi, bet neizgudro un neievieš nekaitīgas nagu lakas, kas klātos tikpat labi, nesmirdētu un būtu tikpat jaukas. Un nebūtu retumi, kas  sūri grūti jāmeklē. Sievietes taču nevar pārstāt lietot nagu lakas, viņām vienkārši vajag labākas.

^^^^^
I better don't even tell what did I  incidentally read about nail polishes and their little evil, harmful ingredients, otherwise some more sensitive creatures might refuse their company in their daily life. (For insight, nail polish is equally unhealthy as waffles and their trans fatty acids. Very annoying, of course.) Nothing pleasant at all. Nail polish can be greatly useful at 3 a.m., when you are supposed revise (or most probably learn) for an evil exam, or at least should go to bed. Then you can paint your nails, step aside from everything that's about to fall over you, and go to exam, if not with clear and enlightened head, then at least with nicely painted nails. Which isn't that bad at all.
Sometimes nails painted in the right shade simply look very good, and every time you happen to look at them, you can think - there are still some right decisions you have made. Once I had my nails polished in  unbelievably perfect shade of pink. When I opened the bottle of milk, they stood out so adorably from the bottle's deep green. When I broke chocolate bar into squares, again, the harmony of colours.
Polishing nails can be a part from a bigger moment, that fits well. This spring when for 3 days I had to hand in (and write) an essay every day, after handing in the very last one I sat down in the grass next to my harry Potter University, opened a gorgeous birthday present, which had arrived in the middle of essay writing - magazine Gentlewoman, took out a new nail polish, and light, tarnished, enduring moment of serenity came. I was browsing through the magazine, reading about women who dance, sing and do lots of things, glancing at fashion adds, polishing my fingernails, and everything was swell.
I don't get how is it possible to invent spaceships, satellites and tuberculosis treatment and not to invent and introduce to the market health-friendly nail polishes, that have equally good coats, don't stink and are as nice. And aren't rarities which one has to hunt down to get one. Women can't stop using nail polish, they just need better.

spožums /// brightness
un daiļais posts /// and the beautiful harm
Gentlewoman un pekainīša māsiņa /// Gentlewoman and Fluffie's little sister
nagu laka, kas tik labi izskatās /// nail polish that looks so good