Thursday, November 24, 2011

Kafija un cepumi, neviens no abiem /// Coffee and cookies, none of them

1) Gribētu, lai šobrīd ir pēcpusdiena, lai es varētu dzert kafiju un ēst cepumus, bet nav pēcpusdiena, un es nevaru dzert kafiju, un cepumus bez kafijas un pēcpusdienas es negribu.
2) Lekcijās man patīk apsēsties blakus cilvēkiem ar kafiju, un man tiek smarža. Dažreiz patīk kafijas smarža nelielā attālumā, nedzerot. Vēl man vienmēr var dot paturēt siltas papīra krūzītes ar dzērieniem.
3) Man tik ļoti patīk ēst rekvizītus.
4) Ceru, ka kādreiz nonākšu minimālistiskā Japānas vai Honkongas debesskrāpjviesnīcas augsta stāva numuriņā ar lieliem logiem un skatu uz visām tām pilsētas gaismiņām.
5) Man patika, kad es pagāšgad vēlā rudenī un ziemā nācu mājās no lekcijām, noskatījos vienu filmu, un gāju uz franču valodu, un kļuva arvien tumšāks, kad es izgāju no mājām.
6) Mēs ar Katrīnu kopīgi jūsmojam un varētu būt viena otrai līgavas māsas.
7) Pēdējā laikā katru rītu uz mani paskatās pikts kaķītis.

^^^^^
1) I wish it was afternoon now, then I could drink coffee and eat cookies, but it isn't, and I can't drink coffee, and I don't want cookies without coffee and afternoon.
2) In lectures I like to sit down next to those who have a cup of coffee with them, I get the smell then. Sometimes I like the smell of coffee in a near distance, not drinking it. And I am always pleased to hold warm paper cups with hot drinks inside of them.
3) I like to eat props so much.
4) I hope someday I will be in one of the skyscraper upper floor's hotel room in Japan or Hong Kong with huge windows and a sight to all those city lights.
5) I like that the last winter and late autumn I came home from lectures, watched a film and went to French lesson, and it got darker and darker when I left home.
6) Katrina and me are carried away together by plethora of things, and we could be bridesmaids to each other.
7) Lately every morning an irritated cat looks at me.

Thursday, November 10, 2011

Dzeja par kaķiem /// Poetry on cats

Vakar mēs ar Lāsmu uzrakstījām dzejolīti par mūsu mazo kaķi. Mēs šķirstījām vecas ģimenes fotogrāfijas un pļāpājām par šādām un tādām ikdienišķām lietām un mazmazīņiem dienas notikumiem, par kuriem ir tik jauki papļāpāt. Otrs pantiņš tapa šodien. Droši vien, ka dzejoļa nosaukums varētu būt "Lapkritis".
Ēriks ir tāds kaķītis, kurš nemēdz apsēsties, viņš vienkārši pārstāj stāvēt un ne sevišķi eleganti pakrīt. Vēl viņam ļoti patīk līst zem segām un taisīt alas. Viņš ir bērniņš ar smalkmaizīti. Likijs ir elegantāks kaķis, pieaudzis vīrs ar cigāru un viskija glāzi. Pa laikam viņa no tēva mantotie plikie gēni liek sevi manīt, un viņš met nost spalvu. Tas gandrīz nekad nesakrīt ar siltākajiem gadalaikiem. Mammai nepatīk, ka viņš neīstajā laikā atbrīvojas no kažociņa, un turklāt tik nevienmērīgi.

Pagājis ir lapkritis, 
Ēricītis apkritis.
Lapas paiet maliņā,
Ēricītis aliņā.

Pienācis ir lapkritis,
Likucītis sakrities.
Lapas dzeltē, lapas trūd,
Likucītim pūka zūd.

Yesterday night Lasma and me wrote a poem (oh well, it is more of a rhyme) about our little cat. We were browsing through old family photos, chatting about unimportant things of our daily life and discussing tiny events of the day. They are so nice to chat about. Today the second verse about the other cat was done. I guess the title might be "autumn".
Eriks is a cat who is not in the habit of sitting down; he just ceases to stand and not very elegantly falls down. Also, he greatly enjoys crawling under the sheets and making holes out of them. He is a kiddo with a bun. Likijs is a more elegant cat, he is a grown-up with a cigar and a glass of whiskey. Time after time his naked genes inherited from his father make the appearance, and he moults quite excessively. It almost never coincides with the warmest of seasons. Mum does not approve his moulting and losing weight at the wrong time, moreover, not moulting evenly.

Gone are lapkritis,
Ēricītis apkritis.
Pages take a stand in the corner, 

Ēricītis beer.

Come is lapkritis,
Likucītis sakrities.
Yellowing of the leaves, leaves Truda, 

Likucītim fluff lost.

Likija karaliskais apmetnītis /// Likijs' royal wrap

bumbulīši /// tassels

Ēriks apkritis leņķī /// Eriks fallen down in angle
Ēriks un pele /// Eriks and mouse