Tuesday, May 24, 2011

Joki par blondīnēm /// Blonde jokes

Mamma manam dvīnim teica, ka es esot kļuvusi itin blonda un lokaina. Mans personīgais dvīnis man to pavēstīja, kad es biju pastāstījusi joku par blondīnēm. Divas blondīnes apspriežas par kvantu fiziku. Tad viena saka otrai: "Re kur nāk veči! Sākam runāt par drēbēm un kosmētiku!"
Ja mani mati patiešām ir drusku pabalojuši, to varēs pamanīt, kad es sākšu izlikties, ka drēbītes mani interesē daudz vairāk par kvantu mehāniku, metafiziku un zinātnes filozofiju.
Es atceros vēl divus jokus par blondīnēm.
Kā sauc blondīni ar smadzenēm? - Retrīvers. (Džeikobs no Krēslas šito stāstīja Rozālijai no Krēslas, jo viņa bija blonda un viņam viņa pārāk nepatika.) Tā, protams, nav.
Otrs. Ja blondīne ieslēdz labo pagrieziena rādītāju, tas nenozīmē, ka viņa brauks pa kreisi; viņa var braukt arī taisni. Šis diemžēl ir diezgan patiess, un attiecas ne tikai uz blondīnēm, uz rudmatēm un brunetēm arī.

P.S. Runājot par mašīnām, sākot braukt ar mašīnu, jums nelikās, paskatoties priekšējā spogulītī uz aizmugurē esošo mašīnu, ka tā ir britu mašīna ar labajā pusē sēdošu vadītāju? Un visa pilsēta pēkšņi pārbāzta ar britu vāģīšiem.

^^^^^
Mom told my very own twin that I have become quite blonde and curly. My personal twin told it me when I had told her a joke about blondes. Two blondes are discussing Quantum physics. Then one of them tells to the other: "Guys are coming! We have to switch to clothes and make-up!"
If my hair has bleached out a bit indeed, you will notice it when I will start to pretend that dresses interest me way more than Quantum mechanics, Metaphysics and Philosophy of Science.
I remember two more blonde jokes.
How do you call a blonde with brain? - A retriever. (Jacob from Twilight told this to Rosalie from Twilight, since she was blonde and he didn't really like her that much.) But this is not true, of course.
If a blonde has switched on the right winking light, it doesn't mean she will turn left; she can drive straight as well. This unfortunately is true, and refers not only to blondes, to redheads and brunettes too.

P.S. Talking about cars, when you started to drive a car, and looked in the front mirror to have a look on the car just behind you, didn't you think it's Brittish car with driver sitting on the right? And all the town was suddenly crowded with Brittish cars.

Saturday, May 21, 2011

Negribas pasaules galu /// I don't want the end of the world

1) abi ir lieli augļu kūku fani
2) garšīgi mango ir ļoti garšīgi
3) pietrūks savvaļas koku
4) man patīk, ka vīrieši apsēžoties atpogā žaketei pogu un pieceļoties aizpogā
5) cerams, ka kaijas neēd zaķu bēbīšus
6) the ladies want marshmallows

^^^^^
1) both of them are big fans of fruit cakes
2) delicious mangos are very delicious
3) i'll miss wild trees
4) i like that men unbutton their jackets when sitting down,  and button them up when standing up
5) i hope seagulls don't eat hare babies
6) the ladies want marshmallows

Tuesday, May 17, 2011

Ar zvēriņiem ir viegli uzpirkt

 Kas zvērīgs ar mani atgadījās pēdējās dienās:
1) redzēju lapsiņu;
2) redzēju zaķīšus;
3) redzēju briedīšus.

^^^^^
What animal-like has happened to me during the past days:
1) saw a fox;
2) saw hares;
3) saw deers.

1) uzzīmē zivi;
    ^^^^^
    draw a fish;
saldūdens zivs /// freshwater fish


2) uzzīmē suni;
    ^^^^^
    draw a dog;
brālis /// brother

brālis /// brother

3) uzzīmē valzirgu;
    ^^^^^
    draw a walrus;

4) uzzīmē zvēru pēc tavas izvēles;
    ^^^^^
    draw an animal of your choice;
lapsiņa /// fox

5) uzzīmē vali.
    ^^^^^
   draw a whale.
spokvalis /// ghost-whale

ļauns valis /// evil whale

valis /// whale

Sunday, May 8, 2011

Dzīvnieciņi uz mani skatās /// Animals are looking at me

Vispār jau mana specialitāte ir zvēriņu paparazzi, graudaina piezūmošana un izplūdušas kustības, kas lien laukā no kadra, taču kādā izbraucienā ar riteni caur maziem, izstieptiem ciematiem, gar vienu pili uz vēl vienu pili, atklājās, ka esmu sasniegusi jauni pakāpi - zvēriņu portreti. Dzīvnieki labprāt šad tad iepozēja, izlikās, ka uz mani skatās (vismaz radīja tādu izlūziju) un dažreiz tiešām arī vēroja. Es pa ceļam satiku zirdziņus, govis un telēnus, poniju un zirgu, tad ezi, kurš spirinājās spainī, jo mazais rakaris bija iemaldījies dārzā un viņu nesa uz parku, stirniņu (uz šo skatu nobirdināju aizkustinājuma asariņas), aitas un divus pāvus. Ejot pa taciņu uz rozā pili, pretī nāca mazi bērni ar brūni nokrāsotām sejām, un viens no viņiem teica citiem:  "She's probably a teenager." Droši vien visi tēloja kaut kādus zvērus, jo bija Lieldienas.
Un šodien man bija lielisks acu kontakts ar tumši brūnu pūdeļu bēbīti, kurš naski rikšoja un turēja mutē tenisa bumbiņu
^^^^^
Actually my specialty is animal paparazzi, grainy zooming and  smudgy moves that sneak out of the frame, but during a bike trip through tiny, outstretched villages, past one castle to another, it came out that I have reached a new level - animal portraits. The animals gladly posed for pictures from time to time, pretended to look at me (at least they created an illusion) and sometimes they were watching me for real. On my way I met horses, cows and calves, a pony and a horse, then a hedgehog who was kicking in a pail, as the little rascal had been wandered into a garden and was carried to the park, a roe (I shed a few tears of happiness), sheep and two peacocks. And walking down the path to a pink castle little children were coming back form the castle with their faces coloured brown. One of them said to the others: "She's probably a teenager." I guess they have been dressing up as animals, as it was Easter.
And today I had a great eye-contact with a dark brown poodle baby, who was briskly running with tennis ball in his mouth.
idilliska pastorāle ^^^^^ idyllic pastoral
double portrait
Skotijas retumi uzskata mani par diezgan interesantu ^^^^^ Scotland's rarities find me pretty interesting


vairāk ne ^^^^^ not anymore
atkal esmu interesanta ^^^^^ I'm interesting again
skaistuma iemiesojums ^^^^^ absolute beauty
mazs zirdziņš un zirdziņš ^^^^^ little horse and horse
ļoti labs modelis ^^^^^ a very good model
aitas, kas uzvedas kā gājputni ^^^^^ sheep behaving like birds of passage
divi ^^^^^ two

viens ^^^^^ one

neviens ^^^^^ none
she probably is
dubultbritiski ^^^^^ double Brittish

rojāli un dzīvnieciski ^^^^^ royal and animal