Tuesday, May 24, 2011

Joki par blondīnēm /// Blonde jokes

Mamma manam dvīnim teica, ka es esot kļuvusi itin blonda un lokaina. Mans personīgais dvīnis man to pavēstīja, kad es biju pastāstījusi joku par blondīnēm. Divas blondīnes apspriežas par kvantu fiziku. Tad viena saka otrai: "Re kur nāk veči! Sākam runāt par drēbēm un kosmētiku!"
Ja mani mati patiešām ir drusku pabalojuši, to varēs pamanīt, kad es sākšu izlikties, ka drēbītes mani interesē daudz vairāk par kvantu mehāniku, metafiziku un zinātnes filozofiju.
Es atceros vēl divus jokus par blondīnēm.
Kā sauc blondīni ar smadzenēm? - Retrīvers. (Džeikobs no Krēslas šito stāstīja Rozālijai no Krēslas, jo viņa bija blonda un viņam viņa pārāk nepatika.) Tā, protams, nav.
Otrs. Ja blondīne ieslēdz labo pagrieziena rādītāju, tas nenozīmē, ka viņa brauks pa kreisi; viņa var braukt arī taisni. Šis diemžēl ir diezgan patiess, un attiecas ne tikai uz blondīnēm, uz rudmatēm un brunetēm arī.

P.S. Runājot par mašīnām, sākot braukt ar mašīnu, jums nelikās, paskatoties priekšējā spogulītī uz aizmugurē esošo mašīnu, ka tā ir britu mašīna ar labajā pusē sēdošu vadītāju? Un visa pilsēta pēkšņi pārbāzta ar britu vāģīšiem.

^^^^^
Mom told my very own twin that I have become quite blonde and curly. My personal twin told it me when I had told her a joke about blondes. Two blondes are discussing Quantum physics. Then one of them tells to the other: "Guys are coming! We have to switch to clothes and make-up!"
If my hair has bleached out a bit indeed, you will notice it when I will start to pretend that dresses interest me way more than Quantum mechanics, Metaphysics and Philosophy of Science.
I remember two more blonde jokes.
How do you call a blonde with brain? - A retriever. (Jacob from Twilight told this to Rosalie from Twilight, since she was blonde and he didn't really like her that much.) But this is not true, of course.
If a blonde has switched on the right winking light, it doesn't mean she will turn left; she can drive straight as well. This unfortunately is true, and refers not only to blondes, to redheads and brunettes too.

P.S. Talking about cars, when you started to drive a car, and looked in the front mirror to have a look on the car just behind you, didn't you think it's Brittish car with driver sitting on the right? And all the town was suddenly crowded with Brittish cars.

No comments:

Post a Comment