Wednesday, June 8, 2011

Can't hold the baby

Lietus laikā cilvēki parasti ir mazliet bēdīgāki, bet nekad nevar zināt, vai tas ir lietus dēļ.

Un manām dzīvokļa biedrenēm, kas te ieradās jau septembrī, ir lieliski pirmās sapazīšanās stāsti. Franču meitene ieradās savā dzimšanas dienā, kas bija briesmīgākā dzimšanas diena viņas mūžā, un ieraudzījusi savu istabu un virtuvi, uzreiz metās raudāt. Tad viņa satika savu skotu dzīvokļa biedreni, kura teica, ka dušā ir liels, melns caurums, un  viņa sāka raudāt vēl vairāk par caurumu dušā. Skotiete bija domājusi, ka tas ir uzjautrinošs fakts, un to bija teikusi par katrā dienišķā dušā atrodamu caurumu, pa kuru ūdens dodas prom, taču francūziete paziņoja mammai, ka viņa te nevar palikt, un nakti pavadīja viesnīcā. Vakarā skotiete un īriete nosprieda, ka francūziete ir pametusi dzīvokli uz visiem laikiem, un visai paagri.
Īru meitene bija ar gaišāku skatu apveltīta un teica savam tētim, kurš atkārtoti apvaicājās, vai viņa tiešām vēlas šeit palikt, un ka katrā laikā viņa var doties mājās, ka būs jau labi, nu tiešām būs labi. Viņas tētis staigāja apkārt pa dzīvokli, piedāvādams saldumus katrai sieviešu dzimuma būtnei, kuru varēja atrast, un īru meitene teica: "Tēti! Ej atpakaļ manā istabā!"
Skotieti īriete pirmoreiz ieraudzīja virtuvē, kur skotiete stāvēja ar bēbi rokās, un nodomāja "oookay..." Kad skotiete pateica, ka tas nav viņas mazulis, īriete nodomāja atvieglotāku "ookay". Skotu meitenei jau bija skaidrs, ka bērns rokās jaunas, plaukstošas draudzības neveicina, un teica mammai: "Mammu, es nevaru turēt to bēbi, man nebūs draugu!"

^^^^^
When it is raining, people usually are sadder, but no one knows whether it is because of the rain.

And my flatmates, who arrived here already in September have got great first-meeting stories. The French girl arrived here on her Birthday, which was the most horrible Birthday in her life, and having had look on her room and kitchen, she burst out in tears. Then she met her Scottish flatmate who told her: "There is a big black hole in the shower!", and she cried even more about the hole in the shower. The Scottish girl thought this was funny, and actually she meant the very usual water drain, but the French told her mom, that she couldn't stay there, and spent the night in a hotel. At the night the Scottish girl and the Irish girl thought the French one has left for ever, and well, quite early.
The Irish girl had a brighter look and told her dad, who kept asking her: "Are you sure you wanna stay there? You can come home whenever you want to!", "Dad! I'll be fine!" Her dad was walking around the flat, offering sweets to every female he could find, and she kept pushing him to her room, saying: "Dad! Go back to my room!"
The Irish girl saw the Scottish girl for the first time in the kitchen, where the Scottish girl was standing holding a baby in her hands, and thought "oookay..." Then the Scottish quickly said: "It's not my baby", and the Irish thought "ookay" with a slightly more ease. The Scottish girl already knew holding a baby was not a good idea for new, flourishing friendships and told her mom: "Mom, I can't hold the baby! I'm not gonna make any friends!"
drēbes /// clothes
ēdiens ir fotogēnisks, bildēšu viņu biežāk /// food is so photogenic, I'm gonna take photos of it more oftenman liekas, nevar pateikt, kas/ vai krūzē ir iekšā /// I don't think that one can tell, what is/ whether there is something in the mug

lieliski toņi /// awesome shades
tā reiz izskatījās un vairs neizskatās /// it used to look like this but now it doesn't anymore

No comments:

Post a Comment