Sunday, June 24, 2012

Mana dārgā ģimene /// My sweet family

Es: "Kopš atbraukšanas no Skotijas man mati kļuvuši taisnāki."
Mamma: "Nu re, aizbrauci uz Skotiju - kļuvi par aitu."
Es: "?!!"
Lāsma: "Bet aitiņa taču ir jauks zvēriņs. Tāpat kā govis un kaziņas. Un galu galā arī zābaki un cirvji ir noderīgi priekšmeti."Lāsma: Es pieskaros eļļas burciņai! [Tovakar es biju diezgan verbāli eksplicīta attiecībā uz lietām, kuras tobrīd darīju.]
Es: Ak, nu kāpēc tu esi tik nejauka, es nesaprotu!
Mamma: Gandrīz jau bakalaurs, un vēl nesaprot!
Es: :((((
Lāsma: Piedod, es nevarēju atturēties.^^^^^
Me: "My hair has become straighter since I got back from Scotland."
Mum: "You see - went to Scotland and become a sheep."
Me: "?!!"
Lasma: "But sheep is such a nice animal. As well as cows and goats. And after all, a mug can be quite handy sometimes.


Lasma: I'm touching the oil jar!  [I was being pretty verbally explicit in what I was doing that evening.]
Me: Ah, why are you so harsh, I don't understand!
Mum: Almost graduated, and yet doesn't understand!
Me:  :(((((((
Lasma: Sorry, I couldn't resist.


No comments:

Post a Comment