Thursday, January 5, 2012

Vasaras gaismas /// Summer lights

Pēc Ziemassvētkiem un Jaunā gada neliels apjukums, droši vien tāpēc, ka vairāk īsti nevar klausīties Ziemassvētku dziesmas, un pēc mēnesi ilgiem džingl džingl džingl džingl tas zināmu tukšumu ievieš.
Mazliet domāju, ka vajadzētu būt tā, ka visjocīgāk domāt ir par gadalaiku, kurš vissenāk nav bijis, nu, ziemā par pavasari vai rudenī par vasaru. Tomēr šobrīd nav nekā jocīgāka kā domāt par vasaru, un es šodien to diezgan daudz daru. Varbūt tāpēc, ka nepatīk tas, ko es daru, bet nu, katrā ziņā, ir visai ilgpilni apcerēt vasaras gaismu, jūnija vēja neuzbāzīgumu un tādu smuku pelēcīgu zaļumu, kad koki saplaukuši un vairs nav pirmajā košumā. Es noteikti gribēšu arī pavasari, man jau patīk pavasaris, un maijs un septembris ir mani mīļākie mēneši drēbju ziņā - nav pārāk auksti un nav pārāk karsti. Šopavasar pavisam noteikti gribēšu, lai man ir kaut kas līdzīgs britu skolēnu formai, būtu diezgan bēdīgi, ja man būtu pavasarī jāstaigā bez atsaucēm uz Karalisti.
Kad es domāju par vasaru, man nāk prātā baltas kokvilnas kleitas zaļā zālītē un saulainā gaismiņā, un otrs ir viens sens brīdis, kad man bija 15 gadi, bija diena, es biju tikko atbraukusi no Stokholmas, un tas deva svaiguma piesitienu, it kā nekas tik pilnīgs agrāk nebūtu bijis, jo pāris dienas es nebiju bijusi mājās. Es sēdēju gultā, ēdu tomātmaizi un skatījos uz kalendāru, kur bija gleznas reprodukcija ar vasarīgām mājiņām un dažiem izkārtas veļas gabaliem, un bija ļoti viegli iedomāties, ka es tur kaut kur varētu pastaigāties. Logs bija vaļā, aizkari šūpojās šurpu turpu, un no pagalma attāla rotaļlaukuma nāca saplūdušas bērnu klaigas. Man liekas, tās attālinātās bērnu klaigas ir tik vasarīgi iezīmīga skaņa, ziemā tā nekad nav.
Vēl es gribētu, lai man būtu suns, ar ko iet pastaigāties, un kuru es šausmīgi mīlētu.

^^^^^
After Christmas and New Year there comes a little confusion, probably because of not really being able to listen to Christmas songs anymore, and after a month of jingle jingle jingle jingle it does introduce to some emptiness. To some extent I think that it should be the most strangest to think about the season which has not been for the longest, like to think about spring in the winter and in the autumn about the summer. For all that right now there is nothing stranger than thinking about summer, and I do it quite a lot these days. Maybe it is because I do not really like what I am doing right now, well, anyways, it is so wistful to contemplate on summer light, unobstrusiveness of June wind and pretty greyish greenness when the trees have already come into leaf and not in the first fresh brightness anymore. I will certainly want the spring too, I like spring, and May and September are my favorite months regarding clothing as it is neither too cold nor hot. For this spring I will definitely crave to own something that resembles British school uniform. It would be so sad to walk around in this spring without any references to UK.
When I am thinking about summer, I recall white cotton dresses on green lawns and in sunny lights, and then there is one ancient moment of 15 years old me. It was midday then, I had just arrived from Stockholm, it added a touch of freshness, as nothing as complete and perfect had happened before, possibly since I had not been home for a couple of days. I was sitting on my bed, eating a slice of bread topped with tomato and looking at the calender which displayed a reproduction of a painting of summery houses and some hanging pieces of bed linen, and it was so easy to imagine myself wandering between those tiny streets. The window was open, the curtain swinging back and forth in the wind, and from a distant playground in the yard indistinct children's shouting came into the room. I think distant children's shouting is such a characteristic sound for summer, there is no such thing in wintertime.
And I wish I had a dog to go to walk with, and whom I terribly loved.

Vimbldonas kūciņa (zemesnes ar putukrējumu) Vimbldonas laikā /// Wimbledon cupcake (strawberries & cream) during Wimbledon

Likijs

saviļņojoša siera - aveņu kūka no Katrīnas /// stirring raspberry cheesecake from Katrina

Katrīna

Katrīnas foto /// picture by Katrina


pēcpusdienas kafija /// afternoon coffee

Lāsma

ābeļdārzs /// apple orchard

mazie mīluļi /// sweeties
1 comment: