Sunday, December 18, 2011

Ēriks rīkojas /// Eriks takes action

Reiz Lāsma pavisam ikdienišķi teica:  "Elīn, nāc ar mani kompānijā paēst!" Kā nu māsai tādā parastā dzīves brīdī atteikt, un es gāju arī. Mūsu kaķis Ēriks jau bija tur un sēdēja uz palodzes.

^^^^^
Once Lasma quite casually said: "Elin, come and join me, I need company for eating!" How could I refuse her in such an ordinary situation, and I did join her. Our cat Eriks was already there sitting on the windowsill.

Noliku uz galda karsta ūdens krūzi tējai un grasījos padot Lāsmai kafijas kanniņu. /// I put a mug of hot water for tea on the table and was about to hand Lasma a press pot with coffee.

Es vienkārši biju jauka un izpalīdzēju. /// I was just being nice and helpful.Lāsma bija uzsmērējusi maizīti un gatava dzert kafiju. /// Lasma had already made a sandwich and was ready for coffee.


Brīdī, kad es biju pacēlusi kafiju un liku to uz galda, Ēriks izdomāja lekt nost no palodzes. /// When I was placing coffee on the table, Eriks had decided to leave the windowsill and jump.

Lēcienā viņš aizķēra dzērveņu bļodu un uztraucās virsū manai rokai ar kafiju. Bļoda apgāzās un nogāza krūzīti ar karsto ūdeni, dzērvenes izbira. Man uz rokas trāpīja karstā kafija, es iespiedzos un izmetu kafijas presi no rokām. /// While jumping, Eriks touched a bowl of cranberries and crossed my hand holding the coffee press. The bowl toppled, the mug with the hot water in it, touched by the bowl, feel down, and the cranberries fell out. The hot coffee hit my hand, I screamed and lost hold of the coffee press.

Lāsma sēdēja aiz galda un palēlinājumā vēroja, kā tik daudzas lietas notiek vienlaicīgi. /// Lasma was sitting behind the table and watching in slow-motion several things to happen at the same time.

Tas bija sāpīgi, es sabēdājos un metos uz vannasistabu. Ēriks kā bulta, karstajiem šķidrumiem un dzērveņu lēveņiem pakaļ dzenoties, manāmi sabijies metās ārā no virtuves. /// It hurt, I got sad and rushed to the bathroom. In the blink of an eye Eriks, noticeably frightened and followed by hot liquids and cranberry army, ran out of the kitchen.

Karstais ūdens un kafija bija salijuši uz grīdas, es paslīdēju un nokritu.  /// The floor was covered with hot water and coffee, I slipped and fell down.

Nokritu, un man virsū uzgāzās tukšas vīna pudeles un sīpoli, cik briesmīgi. Es īsti nezinu kā, droši vien viņus krītot iztraucēju. Tad man patiešām uznāca izmisums un es sāku raudāt. /// I fell down and empty wine bottles and onions fell on top of me, how horribly. I don't exactly know how did this happen, I guess I must have disturbed them whilst falling down. Then I really felt desperate and, tears started to drop.

Piecēlos, skaloju cietušo roku aukstā ūdenī un turpināju raudāt. /// I got up, put my victim hand under cold water and kept crying.

Es skumu vannasistabā, /// I was sobbing in the bathroom,

un istabā uz gultas Ēriks bēdājās un mazgāja savus pušumiņus. /// and on the sofa in the room Eriks was sobbing and trying to clean his wounds.

Lāsma slaucīja kafiju un ūdeni un vāca kopā krūzītes lauskas, kafijas preses lauskas un dzērvenes. /// Lasma swept the floor and picked up the shivers of mug and coffee press, and cranberries.

Ļoti īsā brīdī divi mājas iemītnieki bija apskādējušies, sasisti divi trauki, grīda noklāta ar ļoti daudz ko, un visi tādi bēdīgi. Ēriks vēl vairākas dienas dziedēja savus pušumiņus. /// Withing few moments two members of family had gotten hurt, a mug and a French press got broken, the floor covered with pretty much of everything, and everyone got a little sad. Some days later Eriks was still healing his wounds.

No comments:

Post a Comment